ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย

เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี 21 กันยายน 2565 นี้

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต…

คลิกเพื่ออ่านต่อ