จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์…

คลิกเพื่ออ่านต่อ