ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” …

คลิกเพื่ออ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร อบรมการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงBCG ตำบลบางคูรัด นนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ส.ป.ก.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล ในงาน เชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล ในงาน เ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ