สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 70 พรรษา จัดโดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย

นางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ส.ป.ก. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท…

คลิกเพื่ออ่านต่อ