ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่มหาสารคาม

วันนี้(25 พ.ค. 65)เวลา 09.30น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ …

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร

วันนี้ (25 พ.ค.65) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022) พบสิ่งมีชีวิตหายาก และใกล้สูญพันธ์มากกว่า 2,244 ชนิด

24 พฤษภาคม 2565 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ