ขยะอาหารในเมืองใหญ่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากร้านค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด สำนักงาน และบ้านเรือน โดยมีน้ำหนักราวครึ่งหนึ่งของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้สูญเสียทรัพยากร เกิดก๊าซมีเทนที่นำไปสู่ปัญหาโลกร้อน และหากไม่คัดแยกก็จะทำให้ขยะอื่นปนเปื้อน ลดโอกาสในการนำไปรีไซเคิลหรือใช้ใหม่

สถาบันสิ่งแวดล้อมได้จัดเสวนาขึ้น โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาช…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ขวัญใจเด็ก ๆ ดูฟรี มีคุณภาพ สสวท. ผนึกกำลังสถาบันเกอเธ่ ฉายหนังวิทย์ชั้นดีจากนานาชาติ สร้างภูมิรู้สู้โรค กับหัวข้อ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น”

แม้ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับการขยายตัวของโรคใหม่ๆ ชื่อแปลกๆ อีกหลากหลายในศตวรรษนี้ ตัวอย่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ