ตาก..ปลายฝนต้นหนาว นักท่องเที่ยวคึกคักเดินทางไปชม ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า..ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

ตาก..ปลายฝนต้นหนาว นักท่องเที่ยวคึกคักเดินทางไปชม ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า..ดอยหั…

คลิกเพื่ออ่านต่อ