ส.ปชส.มหาสารคาม เปิดเวทีเสวนาและพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนโยบายภาครัฐ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2565  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ว่าที่ สก บางรัก.สมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ ร่วมงานสุดารัตน์ 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจได้รับใช้ประชาชน ณ พรรคไทยสร้างไทย

ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) มีการจัดงานปราศรัย 30 ปี สุดารัตน์ 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจไ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

เกษตรกรมหาสารคามเตรียมเฮ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนหนี้

 มหาสารคาม  (11 มี.ค.65 ) เวลา 14.00 น. นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

จ.สุโขทัย จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร วันที่สองของการเข้าสอบบาลีสนามหลวง

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร วันที่สองของ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ