ภัทรวดี รังษีวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พระวิษณุกรรมประสิทธิ์ ปี 2565”

วันนี้(25 กันยายน 2565) บก.ทินกร ประธานโครงการ…รางวัลพระวิษณุกรรมประสิทธิ์ ได้เชิญ..…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เนรมิตงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2022 พร้อมโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากล

1 กันยายน 2565, กรุงเทพมหานคร – สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดใหญ่เปิดงาน “Thail…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลพระนคร อบรมการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงBCG ตำบลบางคูรัด นนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล ในงาน เชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัล ในงาน เ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ