“พรรคประชากรไทย” กลับมาแล้ว “สุมิตร สุนทรเวช” ชู นโยบาย 3 พัฒน์“สมัคร โมเดล” ทวงคะแนนนิยมในเขตเมืองใหญ่

24/กันยายน 2565//ที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พรรคประชากรไทย นำโดยประธานพรรค นายสุมิตร สุนทรเว…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

อีสานคึกคัก !!! “อลงกรณ์”ประกาศยกระดับโคราชเป็นฮับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกลุ่ม”นครชัยบุรินทร์”ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบลพร้อมเดินหน้านโยบายประกันรายได้

อีสานคึกคัก !!! “อลงกรณ์”ประกาศยกระดับโคราชเป็นฮับอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกลุ่ม”นครชัยบุรินทร์…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย

เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี 21 กันยายน 2565 นี้

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์…

คลิกเพื่ออ่านต่อ