GIZ และ UNEP ส่งเสริมการบริโภครูปแบบใหม่ผ่านข้อมูลด้านความยั่งยืน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกับเครือข่าย One Planet …

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ขยะอาหารในเมืองใหญ่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากร้านค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด สำนักงาน และบ้านเรือน โดยมีน้ำหนักราวครึ่งหนึ่งของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้สูญเสียทรัพยากร เกิดก๊าซมีเทนที่นำไปสู่ปัญหาโลกร้อน และหากไม่คัดแยกก็จะทำให้ขยะอื่นปนเปื้อน ลดโอกาสในการนำไปรีไซเคิลหรือใช้ใหม่

สถาบันสิ่งแวดล้อมได้จัดเสวนาขึ้น โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาช…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ขวัญใจเด็ก ๆ ดูฟรี มีคุณภาพ สสวท. ผนึกกำลังสถาบันเกอเธ่ ฉายหนังวิทย์ชั้นดีจากนานาชาติ สร้างภูมิรู้สู้โรค กับหัวข้อ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น”

แม้ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับการขยายตัวของโรคใหม่ๆ ชื่อแปลกๆ อีกหลากหลายในศตวรรษนี้ ตัวอย่…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

‘องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุฯ’ ผลึกกำลังรวบรวม 13,108 รายชื่อ ยื่นสภาผู้แทน ขอแก้ กม.จัดสรรคลื่นความถี่

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกร…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว! 🎉 🎄“เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10”

วันที่  25 พฤศจิกายน 2564 นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย …

คลิกเพื่ออ่านต่อ