ประเพณีงานเจเยาวราช 2565 เถลิงถวัลย์ 70 พรรษา มหามงคล

“กินเจเยาวราช 2565” เริ่มเเล้ววันนี้ ประชาชนที่จะเดินทางไปบริเวณจัดงาน ควรเช็คเส้นทางจัดงานเพื่อร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่

เทศกาลกินเจเยาวราช 2565 เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งหากนับตามปฏิทินจันทรคติจีน ก็จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จนไปสิ้นสุดในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกๆ ปี โดยมีความเชื่อกันว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การกินเจวันแรก ต้องมีการ “กินล้างท้อง” ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 ซึ่งหมายถึงการเริ่มกินเจล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ร่างกายปรับให้คุ้นเคยกับการกินเจ

ทั้งนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจ โดยเฉพาะ “กินเจเยาวราช”  ปีนี้จัดงาน “ประเพณีงานเจ เยาวราช 2565” ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 มีกำหนด 10 วัน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ในงานประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน คุณศศิชา นิยมสันติ เข้าร่วมงานทุกปี และประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธ์วงศ์  และ กรรมการทุกคนเข้าร่วมงานเช่นกัน

 พื้นที่การจัดงาน  ถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเดียน ถึงแยกเฉลิมบุรี ฝั่งละ 1 ช่องทาง  ได้มีการประกาศแจ้งสถานที่จัดงาน บริเวณจัดงาน และ เส้นทางขบวนแห่ ประเพณีงานเจ เยาวราช  เพื่อเข้าร่วมหรือชมขบวนแห่ได้ หรือ  งดเดินรถในบริเวณจัดงาน ดังนี้

คณาโชค ตามจิตเจริญ/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts