ภัทรวดี รังษีวงศ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “พระวิษณุกรรมประสิทธิ์ ปี 2565”

วันนี้(25 กันยายน 2565) บก.ทินกร ประธานโครงการ…รางวัลพระวิษณุกรรมประสิทธิ์ ได้เชิญ.. อ.วรวินัย หิรัญมาศ เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวง รางวัล “พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” ที่จะมอบให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในโครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นแห่งปี..เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รางวัลไปบูชา…พิธีบวงสรวงจัดขึ้นที่หน้าองค์พระวิษณุกรรมองค์ใหญ่ ในวิทยาลัยเพาะช่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)  งานมอบรางวัลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของวิทยาลัยเพาะช่าง ลงทะเบียนเวลา 14.00 น.
โดยปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลพระวิษณุกรรมประสิทธิ์ หลายท่าน อาทิ เช่น 

1.คุณภัทรวดี รังษีวงศ์ เจ้าของร้านขายยาบูรพาสากล ประธานทุนนิธิวัดแก้วฟ้า ประธานชุมชนเพชรพลอยแขวงสี่พระยา เขตบางรักประธานเครือข่ายชุมชน 15 เขตบางรัก

ประธานศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เขตบางรัก กรรมการกองทุนแม่ ทำงานให้กับองค์การเภสัชกรรมและเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก….เป็นรองประธานกตร.สน.บางรัก…ช่วยเหลือประชาชนในเขตบางรักมาตลอด ด้วยความดีที่สร้างให้กับสังคมมาโดยตลอด คณะกรรมการศิษย์เก่าเพาะช่าง 59 จึงขอมอบรางวัล “พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม…จะเข้ารับรางวัลพระวิษณูกรรมประสิทธฺ์
 2.ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ ทำงานสายสื่อมวลชนมาโดยตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ 2.วิทยากรและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำภาครัฐและเอกชน ด้านสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารยุคดิจิทัล 
3.คุณจิราภัทร์ วงศ์พยัคฆ์ ศิษย์เก่าเพาะช่าง อีกท่านหนึ่งที่เริ่มทำงานรับราชการที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 10 ปี ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดโรงงาน 15 ปี 2553เขียนคอลัมน์ดวง ให้ นสพ.คมชัดลึก และนิตยสาร อิมเมจ 6 ปี และเคยออกพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ค่าย เคล็ดไทย และกรีนปัญญาญาณ
4.ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ ทำงานสายสื่อมวลชนมาโดยตลอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ 2.วิทยากรและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำภาครัฐและเอกชน ด้านสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารยุคดิจิทัล

5.คุณ เดชาธร รุ่งเรือง   นักสื่อสารมวลชนอีกท่านหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อมากกว่า 30 ปี ที่ปรึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และออนไลน์ เป็นที่ปรึกษางาน ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบันเทิง และด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงลูกกรุง และเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน…ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าเพาะช่าง59..ให้เข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”ในฐานะ สื่อมวลชนดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

6. รศ.อำนาจ เย็นสบาย เป็นศิษย์เก่าเพาะช่างอีกท่านหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จในสายการศึกษา ท่านจบปริญญาโท กศม.(ศิลปะศึกษา) มศว.ประสานมิตร – อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย
7 .คุณธิติมา บุญมี เป็นศิษย์เก่าเพาะช่างอีกท่านหนึ่งที่เจริญก้าวหน้าทางสายรับราชการ  ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จิตรกรรมสากลและประโยคครูมัธยมศิลปกรรม (ปมศ.) ที่โรงเรียนเพาะช่าง – ปริญญาตรี – โท ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร- ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(พ.ศ. 2520 – 2547) เริ่มรับราชการครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร(พ.ศ. 2549 – 2551)- รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี(พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)- ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

8.อ.หนุ่ย-รวีโรจน์ จองแค เจ้าของ..เวียงไหมเวดดิ้ง สตูดิโอ ตำแหน่งแกรนด์แชมเปี้ยน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2015….ขอร่วมกิจกรรม..จากพี่ สู่น้อง..เพื่อการศึกษา….อ.หนุ่ย ขอสนับสนุนด้วยความยินดียิ่ง…ก็ขอให้องค์พระครูพระวิษณุกรรม…จงประทานพรให้เจริญก้าวหน้าในสายศิลปะการแต่งหน้า- เกล้าผม ตลอดไป..ทางชมรมศิษย์เก่าเพาะช่าง 59..พิจารณามอบรางวัลพระวิษณุกรรมประสิทธิ์..ให้เป็นผู้ชำนาญการเรื่องแต่งหน้า-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

9.คุณไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด มีผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา-โครงการก่อสร้างทางเดินระดับ(SKY WAlK) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จากสถานีอุดมสุข ถึงสถานีบางนา- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้าง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่วงกลางสะพานพระปกเกล้า (ส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยา)…..เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันสังคม…ท่านยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” 

10.ดร.ศักดิ์ จันทร์บัวตุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน ฝ่ายต่างประเทศ ของประเทศกัมพูชาและผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษา หลักสูตรสื่อสารมวลชนของ The Union Media of asian ของมหาวิทยาลัย Universal Ministries of The King College. และเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวอีกหลายแห่งของประเทศกัมพูชา….ยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” ในฐานะสื่อมวลชน-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

11.คุณก่อกฤต โกสีย์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.หอมนานก่อสร้าง จำกัด มีผลงานก่อสร้างที่ผ่านมามากมายอาทิ..-โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางกอกน้อย..เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันสังคม…ท่านยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”  ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

12คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล Chiet Executive Officer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส. ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เจ้าของแบรนด์ LOLANE และอีกหลายแบรนด์ในเครือ ที่ช่างเสริมสวยรู้จักดี…เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันสังคม…ยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์

13.คุณจักริน วงศ์กุลฤดี เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา นิติกรนักกฎหมายกฤษฎีกาเลขานุการประจำคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เลขานุการกรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการที่สำนักงานเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา รองหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น รองธิบดี ศาลปกครองอุดรธานี รองอธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด..ท่านยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” . ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

14.คุณศิริกุล ปัญญาดิลก ภรรยาของอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศิษย์เก่าเพาะช่างอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพรับราชการจบ ปมศ.ที่เพาะช่าง เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ศึกษาต่อปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ม.รามคำแหง และ ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์

-ย้ายมารับราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆทั่วประเทศ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2542 ได้รับโล่ห์รางวัลเอกสารประจำภาคชมเชย จากวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 42 กองทัพเรือ….. ยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์”  ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

15.พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รองผู้บังคับการสันติบาล 2 อนุกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์พันธ์มูลนิธิอนุรักษ์ป่าร้อยต่อ 5 จังหวัด คณะทำงานสมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

– คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  ได้รับรางวัลตำรวจจราจรในดวงใจจากสถานีวิทยุสวพ 91 และกองบัญชาการตำรวจนครบาล..เป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม… ยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์

16.นายจักรกฤษณ์ จิรัฐฏิติ เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี  จบการศึกษาชั้นม.6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาธ์เวสเทิร์น ซีบูซิตี้ ฟิลิปปินส์

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเซาธ์ เวสเทิร์ท ซีบูซิตี้​ ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท LOFT 81…เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันสังคม…ท่านยินดีสนับสนุนกิจกรรม”จากพี่ สู่น้อง”เพื่อการศึกษาของน้องๆศิษย์เพาะช่าง..จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

17.นับว่าเป็นศิษย์เก่าเพาะช่างอีกท่านหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพธุรกิจเป็นอย่างมาก…ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งหนังสือกรังด์ปรีซ์ และจัดงานแสดงรถยนต์ Bangkok international MOTER SHOW จนเป็นที่ยอมรับไม่เฉพาะในประเทศไทย..ดังถึงต่างประเทศด้วย ปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่างฯ.. จะเข้ารับรางวัล”พระวิษณุกรรมประสิทธิ์” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น

18.คุณคทาวุธ ฟูฟุ้ง ศิษย์เก่าเพาะช่าง- ที่ได้รับคัดเลือกโควต้าเป็นตัวแทนของรุ่นไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาออกแบบศิลปอุตสาหกรรม- ท่านเป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่สร้างสรรค์ เคยเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรบริษัทเอกชน เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญในหลายๆสถาบัน- ปัจจุบัน เป็นเจ้าของบริษัท แอคซิสโซลูชั่น จำกัด และเป็นเจ้าของแบรนสินค้า rareness acrylic design- ได้รับรางวัลการออกแบบดีไซน์อะคริลิคจากกรมส่งเสริมการส่งออกผลงานชิ้นที่ภาคภูมิใจ ท่านได้ร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกแบบและพัฒนาตัวต้นแบบ ตู้อะครีลิคตรวจเชื้อโควิด19แบบความดันลบ ตู้แรกของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้นำไปใช้ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นผู้ผลิตตู้อะครีลิคตรวจเชื้อโควิด19 แบบความดันลบ ส่งต่อให้โรงพยาบาลรัฐบาลใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ในนามผูสนับสนุนโดยมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัทTCP (กระทิงแดง)ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในอาชีพนักออกแบบ….
และอีกหลายท่าน สำนักข่าว เออีซีไทยนิวส์/ สนวท ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ตลอดไป

ทีมข่าววัฒนธรรม/ประเพณี/สำนักข่าว เออีซีไทยนิวส์/สนวท/รายงาน

Related posts