รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี 21 กันยายน 2565 นี้

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทน ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากรกรมประมง โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้รับมอบ

 

ทั้งนี้ กรมประมงได้จัดกิจกรรมภายในงาน อาทินิทรรศการ “9 ทศวรรษ 6 รัชกาล สืบสานพัฒนา การประมงก้าวหน้า ทรัพยากรยั่งยืน” โดยประชาชนและผู้สนใจ สามารถร่วมแสดงความยินดีทางออนไลน์ได้ที่ www4.fisheries.go.th ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts