เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ ร่วมคณะรมว.กษ. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ติดตามการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบ ส.ป.ก. 4-01 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมเปิดงาน “สร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่จังหวัดเพชรบุรี” และ”พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565″ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 12 รายให้กับเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

โอกาสนี้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรมว.กษ.ด้วย การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่เกษตรกร รวมถึงนำเสนอความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ ทั้งในส่วนของผลการดำเนินงานด้วย
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts