เทศกาลกินหอย ตกหมึก ณ. ชายหาดชะอำ เริ่มแล้ว 10-17 กันยายนนี้ เชิญชวน นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ลิ้มรสอาหารทะเล ริมชายหาดชะอำ

บรรยากาศในงานเทศกาลกินหอย ตกหมึก ขายหาด ชะอำ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายนนี้ ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสนใจมาลิ้มรสอาหารทะเล หลากหลายเมนู ริมชายหาดชะอำกันอย่างคึกคัก สร้างงาน สร้างรายได้ สู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด 99.6% เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวทุกคนมีความสุข ที่ได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ สิงห์คอร์เปอเรชั่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน เทศกาลกินหอย ตกหมึก @ ชะอำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชะอำในช่วงฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวน้อย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ แต่เนื่องจากเป็นฤดูฝนหรือกรีนซีชั่น เป็นช่วงที่ชะอำมีปลาหมึกในทะเลมาก จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยเน้นการนำวิถีชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ กระจายรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีและประเทศ จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมงาน เทศกาลกินหอย ตกหมึก ชายหาด ชะอำ ระหว่าง วันที่ 10-17 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ชายหาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศที่มีศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะหาดทรายชายทะเล พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทางด้านท่องเที่ยวไว้คอยบริการอย่างครบครันเป็นที่รู้จักและนิยมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่ .บ้านแหลม เรื่อยมาจนถึง .ชะอำ มีการเพาะเลี้ยงหอยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหมึกที่ชุกชุมโดยเฉพาะในชายฝั่งชะอำ ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมของทุกปีจะมีปลาหมึกมากและมีชาวประมงออกเรือไปจับปลาหมึกกลางทะเลเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ขึ้นเป็นประจำทุกปี

ผู้สนใจเที่ยวชมงานได้ตามวันดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3247 2550 , 0 3247 1665 – ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005 – 6 และที่ 1672  เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย.

คณาโชค ตามจิตเจริญ/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts