หัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับหนังสือร่าง ขอแก้ไข พรบ.สื่อ จาก กลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันนี้  8 กันยายน 2565 เวลา 10.20 น. ที่รัฐสภาฯ นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เลขานุการ นายวรพจน์ ลัภโต ดร.สุเทพ เม้าท์สง่า นายพัฒนกฤตษ์ พ่วงทอง นายธนพล ทองดอนพัว นายคณาโชค ตามจิตเจริญ  นายกสภาผู้ประกอบกิจการวิทยุกระเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อม คณะทำงานยกร่างแก้ไข พรบ.กสทช. จากองค์กรภาคีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงจากทั่วประเทศ ได้เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
โดยคณะตัวแทนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน (อวชท.) ได้มอบร่าง แก้ไข พรบ.กสทช. ที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ทั่วประเทศ ให้ พรรคเพื่อไทย เพื่อไปดำเนินการรวบรวม เสียง สส. 20 คนยื่นให้แก่ประธานสภาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย/ผู้นำฝ่ายค้าน เป็นผู้รับมอบ
สืบเนื่องจากรณีที่ สส.นิคม บุญวิเศษ หน.พรรคพลังปวงชนไทย ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภาคประชาชน ถึงความเดืดอร้อนจากการออกประกาศของ กสทช. เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา และนำเรื่องนี้เข้าสู่การปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร หลายครั้ง จนนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสื่อสารฯ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย จึงนำเรื่องนี้เสนอให้เป็นเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วน จนนำไปสู่การตั้งคณะทำงานยกร่างแก้ไขกฎหมาย กสทช.ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษา ยกร่างแก้ไขกฏหมาย กสทช. ซึ่งมี สส.คมเดช ไชยศิวามงคล เป็นประธาน ดร.จำนงค์ ไชยมงคล เป็นรองประธาน นายพันธ์ุศักดิ์ ซาบุ เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยตัวแทนจาก ฯ อวชท.เป็นคณะทำงาน
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฏหมาย กสทช ในสภาฯให้ทันสมัยประชุมนี้
ทีมข่าว สนวท/ภาพ/ข่าว/รายงาน

Related posts