ส.ป.ก.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย ห้วหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  สำหรับกิจกรรม Big cleaning day จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นขัตติยราชนารี อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันก่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

 

 

นอกจากนี้ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้สืบทอดเป็นศิลป์ของแผ่นดินและดำรงอยู่คู่ชาติไทย สืบไป

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว/ เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts