รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

Related posts