ส.ก.นริสสร แสงแก้ว ใส่ใจทุกข์ร้อนชาวบางเขน แก้ไขถนนชำรุด หน้าคลีนิคมิตรสายหยุด ถนนพหลโยธิน 48

บางเขน/29 มิถุนายน 65  เรื่องสืบเนื่องจากที่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมาในถนนพหลโยธิน 48 (ถนนเมน) ได้ร้องเรยนมายัง สำนักข่าว ส.น.ว.ท. ให้ช่วยประสานงานไปยังสำนักงานทีมงาน ส.ก.นริสสร แสงแก้ว ให้มาช่วยแก้ไขถนนชำรุดตั้งแต่หน้าคลีนิคมิตรสายหยุด ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายของผิวหน้าถถน ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดืดอร้อน เนื่อง บางคน ต้องมาใช้บริการถนนเส้นนี้เป็นประจำ บางคนมีครรภ์อ่อนๆ เมื่อขับมาถึงช่วงถนนดังกล่าวก็เกรงจะเกิดอันตรายได้

ทางสำนักข่าว  ส.น.ว.ท. ได้ประสานไปยัง ส.ก.นริสสร แก้วแสง แจ้งเรื่องถนนชำรุดดังกล่าวให้ทราบแล้ว จากนั้นทางทีมงานของ ส.ก.นริสสร ได้ดำเนินซ่อมแซมผิวถนนจนมีสถาพที่ใช้งานได้ จึงแจ้งเรื่องมายัง สำนักข่าว เพื่อเรยนให้ผู้ร้องเรียนทราบเรื่อง  

ประชาชนผู้ใช้ถนนใช้รถในเส้นทางถนนพหลโยธิน 48 จึงฝากขอบคุณ ทาง ส.ก.นริสสร และ ทีมงานเป็นอย่างยิ่งที่รีบดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

ทีมข่าว จราจร/ สำนักข่าว ส.น.ว.ท./รายงาน

Related posts