ศธ.พร้อมสมาคมศิษย์เก่าสมาคมครูและผู้ปกครองสวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัยจัด ร่มคูนเกมส์2565

เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่ 27 มิถุนายน2565 ณ.บริเวณสนามกีฬา ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอ สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “ร่มคูณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้มีนาย สมชาย ธรรมปรีชา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาเป็นประธานพิธี ทั้งนี้ นาง จันทร์เพ็ญ ทรัพย์ ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่ง ทั้งนี้ได้มี พันตำรวจเอก มนตรี เบ้าทองนายกสมาคมศิษย์เก่า นาง พรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกสมาคมครูและผู้ปกครอง. นาย อภิวัฒน์ โสกิษฐ์พิพัฒน์ ประธานชมรมราชพฤกษ์และ ผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลาย ที่ในพื้นที่ ภาครัฐและภาคเอกชน คณะครูนักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดกีฬาในครั้งนี้ด้วย โดย ประธานได้ทำพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันและปล่อยป้ายการแข่งขันกีฬาขึ้นบนท้องฟ้าและมี่นักเรียนนักกีฬาได้วิ่งถือป้ายคบเพลิงเพื่อไปจุดกระถางที่เป็นสัญญาลักษณ์ของการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้. อนึ่งการจัดแข่งขันกีฬา

ของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้มีการจัดขบวนแบ่งเป็นแต่ละสีโดยได้จัดรูปริ้วขบวนเป็นแฟนซี ตกแต่ง รถและนักเรียนแต่งกายเป็นในแนวๆทั้งไทยโบราณและโมเดิล ยุคเก่าและใหม่ผสมผสานกันเป็นที่แปลกตาสวยสดในริ้วขบวนโดยแห่ไปรอบๆตลาดสดอำเภอสวรรคโลกต้องอกต้องใจกับประชาชนในตลาดสวรรคโลกและที่ผ่านไปมาบนท้องถนน ในเขตอำเภอสวรรคโลก

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยามีจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางด้านทักษะกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้ออกกำลังกายทำให้มีร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด และสร้างนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตและประเทศทั้งนี้ ผ่านมานักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาก็ได้มีนักเรียนที่เก่งในด้านกีฬาที่ไปแข่งขันระดับประเทศและต่างประเทศสร้างชื่อเสียงกับทางโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย และประเทศไทยมาแล้วอาทิเช่นกีฬา เทควันโด เหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เหรียญทอง วู๊ดบอลในการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่37 ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็ได้รับเงินสนันสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานการศึกษาจาก ส.พ.ฐ และทางสมาคมศิษย์เก่าสวรรค์อนันต์วิทยา ภาครัฐและเอกชนร่วมด้วยโดยมีการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 27มิถุนายนถึง-1 กรกฎาคม2565รวม5วันมีการแข่งขันกีฬา 15ชนิดกีฬา

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย /ภาพ/ข่าว/ สนวท/รายงาน

Related posts