ส.ก.นริสสร แสงแก้ว และ เสธ.เปี๊ยก (พล.อ. พรเสิศ) สนับสนุน สร้างสวนสาธารณะขนาดเล็ก ( Pocket Park ) เพื่อชาวบางเขน

สวนสาธารณะขนาดเล็ก ( Pocket Park ) เพื่อชาวบางเขน ส.ก. นริสสร แสงแก้ว สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ลงดูพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน โดยมี ผอ. พิศมัย เรืองศิลป์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด และ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อดูพื้นที่จัดทำสวนสาธารณะขนาดเล็ก ( Pocket Park ) เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายให้ชาวบางเขนตามนโยบายผู้ว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สวนสาธารณะ 15 นาที หมายความว่าชาวกรุงเทพทุกคนควรต้องเข้าถึงสวนสาธารณะได้ด้วยการเดินเท้าไม่เกิน 15 นาที หรือ 800 เมตร  พื้นที่ที่จะจัดทำสวนสาธารณะ Pocket Park แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.อ.พรเลิศ ( เสธ.เปี๊ยก )  มอบให้แก่สาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ 
นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต่อจากนี้ถ้ามีเอกชนรายไหนที่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และต้องการให้ กทม. ได้พัฒนาที่ดินมาทำสวนสาธารณะ ก็สามารถติดต่อกับสำนักงานเขตในพื้นที่ได้ นี่จะเป็นการช่วยกันของหลายฝ่ายให้ได้พื้นที่สีเขียว โดยที่ กทม.ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก  การนำที่ดินมามอบให้ กทม. ทำสวนสาธารณะอาจจะไม่ได้ช่วยลดภาษีมาก แต่ก็ขอเป็นทางเลือกแรงจูงใจเล็กๆ ให้นำที่ดินให้กทม ระยะแรกในการปรับปรุงพื้นที่อาจจะไม่ได้นาน เน้นการปรับให้มีทางเดิน มีแสงสว่างเรื่องนี้ไม่น่าจะยากเกินไป ไม่ต้องทำให้หรูหรามากเพียงแต่ทำให้คนสามารถใช้งานได้ โครงการกรุงเทพ 15 นาที ทำสวนสาธารณะใกล้บ้าน อาจต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปีต่อเนื่อง เพื่อจะได้ดูแลต้นไม้ได้เต็มที่ ปรับปรุงพื้นที่ได้สมบูรณ์ ตนคิดว่าวิธีนี้เป็นการแบ่งปันอย่างหนึ่งที่จะทำให้เมืองน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น เพราะลำพังแล้ว กทม. ไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะซื้อที่ดินในการทำสวนสาธารณะกลางเมือง ขอขอบคุณผู้ที่อนุเคราะห์ มอบให้ กทม ทำเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชาวชุมชนในเขตบางเขน ผู้ว่า กทม กล่าวในท้ายสุด 

คณาโชค ตามจิตเจริญ/ข่าว/เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts