รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) ที่ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปประดับ ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่มีขนาดและสีสัน ตามความเหมาะสม ไปประดับในการจัดนิทรรศการฯ ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดและอำเภอ โดยมีส่วนราชการ และอำเกอทุกอำเภอ ได้ประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าอัตลักษณ์ ของจังหวัด เเละของอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 158 ตัว ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ จังหวัดมหาสารคาม ได้พิจารณาคัดเลือกผีเสื้อที่มีความประณีตสวยงาม จำนวน 90 ตัว เพื่อดำเนินการส่งให้กระทรวงมหาดไทยนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

 

 ปชส.มหาสารคาม/ภาพ/ข่าว/เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts