ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีบ้านเรือนประชาชนเกิดเหตุเพลิงไหม้  

(9 พ.ค.65) เวลา 16.30น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีบ้านเรือนประชาชนเกิดเหตุเพลิงไหม้  โดยเหตุเกิดเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 05.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางทอง ศรีพรมใต้


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 9,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหาย และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน


วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/พรชัย-ภาพ       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/สวนท/รายงาน

Related posts