ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (7 พ.ค.65) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ที่บ้านนางนวลศรี กองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และ บ้านนายวีระพล พลเดช หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วม โคก หนอง นา จนประสบผลสำเร็จ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ เป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่น ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล จำนวน  1,300 ครัวเรือน

ปชส.มหาสารคาม/ภาพ/ข่าว/สนวท./รายงาน

Related posts