พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

วันนี้(29 เม.ย. 65)เวลา 10.00น. ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี


.
โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์


.
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

ปชส.มหาสารคาม/ภาพข่าว/ ส.น.ว.ท./รายงาน

 

Related posts