สยามวอเตอร์เทค จัดทอดผ้าป่าสามัคคี แบบนิวนอมอล ได้ปัจจัยกว่า เก้าหมื่นบาท บำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อพระสงฆ์อาพาธ

 สุพรรณบุรี 30 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดชีปะขาว หมู่ 3  ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทย เดินทางมาร่วมทำบุญภายในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ของวัดชีปะขาว  ปีนี้ได้มีการจัดแบบนิวนอมอล เว้นระยะห่างทางสังคม ก่อนเข้าวัดมีน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยมีนายชิน เพลิงน้อย  พร้อมครอบครัวเพลิงน้อย ประธานอุปถัมภ์   คุณวณิชา เพลิงน้อย ประธานกรรมการบริษัท สยามวอเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด  บริษัท น้ำดื่มเพื่อคุณ จำกัด   นายคณาวุฒิ กันทพลหาญ นายกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี  นายวธิทธ์นันท์ เพลิงน้อย คุณสุธิพร สุวรรณพฤกษ์ ผู้บริหาร สยามวอเตอร์เทค สาขาหนองคาย ผู้บริหาร สยามวอเตอร์เทค สาขา ระยอง นายคณาโชค ตามจิตเจริญ ผู้บริหารสำนักข่าวเออีซีไทยนิวส์ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

 พระอธิการวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดชีปะขาว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ ลุกขึ้นเดินถือตาลปัตรมาชักผ้าบังสุกุลที่องค์ผ้าป่า โดยกล่าวคำปริกรรมว่า “อิมัง ปังสุกุลละจีวะรัง อัสสามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ” แปลเป็นใจความได้ว่า “ผ้าบังสุกุลผืนนี้เป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหวงแหน ย่อมตกเป็นของหมู่คณะสงฆ์” และพระสงฆ์สวดอนุโมทนาบุญ เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล  ก่อนพิธีถวายผ้าป่าสามมัคคี  สำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดชีปะขาว เพื่อนำปัจจัยไปบูรณศาสนสถานภายในวัด เพื่อใช้ในกิจการ รักษาพระสงฆ์อาพาธ และสาธารณประโยชน์ สำหรับยอดรวมเงินทำบุญทอดผ้าป่สามมัคคีในปีนี้มีจำนวนเงิน  89,090 บาท  

 

วัดชีปะขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙  ม.๓  ต.ตะค่า  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕  ไร่ ๓ งาน  ๖๔  ตาราวา   อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้จดหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน  ทิศตะวันตกจดแม่น้ำท่าจีน  มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ  กว้า ๓๒  เมตร  ยาว ๕๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖  เป็นอาคารไม้  หอสวนมนต์ กว้าง  ๔.๕ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓  เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน  ๑๒  หลัง  เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  และตึก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๐  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาเอนกประสงค์  กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูชนียวัตถุ  พระประธานประจำอุโบสถ  ๑  องค์  พร้อมพระโมคคัลลาน์ – พระสารีบุตร  ศาลาหลวงพ่ออ่ำ

วัดชีปะขาวเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยมีชาวบ้านชาวหมู่บ้านชีปะขาว  ได้ช่วยกันสร้างและบำรุงรักษา  กันมาหลายช่วงอายุคน  เมื่อครั้งโบราณมีการเล่าขานบอกกล่าวกันมา  ปากต่อปาก  รุ่นสู่รุ่นลูกหลานของชาวบ้านชีปะขาว  โดยมีหลักฐาน  จากการบันทึกไว้ตามเสา ฝาผนัง  เพดาน  ศาลา  พระอุโบสถ  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระพุทธ สว่างไพศาล รูปที่ ๒ พระพิน รูปที่ ๓ พระฉิน รูปที่ ๔ พระคำ รูปที่ ๕ พระภู่ รูปที่ ๖ พระอ่ำ  รูปที่ ๗  พระขม  รูปที่ ๘ หลวงพ่อเกลี้ยง  รูปที่ ๙ พระครูสุวรรณพัฒนโกศล (ทองเหมาะ)  พ.ศ. ๒๕๒๑  ปัจจุบัน รูปที่ ๑๐ พระอธิการวีรพัฒน์ โรจนธมฺโม   การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

 

 

 

คิว คณาวุฒิ /คณาโชค ตามจิตเจริญ /ภาพ/ข่าว/ สน.ว.ท./รายงาน

 

Related posts