เทศกาลวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ขวัญใจเด็ก ๆ ดูฟรี มีคุณภาพ สสวท. ผนึกกำลังสถาบันเกอเธ่ ฉายหนังวิทย์ชั้นดีจากนานาชาติ สร้างภูมิรู้สู้โรค กับหัวข้อ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น”

แม้ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับการขยายตัวของโรคใหม่ๆ ชื่อแปลกๆ อีกหลากหลายในศตวรรษนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น โควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตโรคระบาดเขย่าโลกที่มนุษย์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหาทางพิชิตอย่างไม่ลดละ แต่ทางหนึ่งที่ทุกคนช่วยกันได้คือ เรียนรู้และป้องกัน รักษาพลานามัยให้แข็งแรง โดยปฏิบัติตนอย่างถูกสุขอนามัยตามคำแนะนำแพทย์ด้วยความเข้มแข็งและสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับบ้านที่แข็งแกร่ง ลมแรงฝนกระหน่ำก็ยังอยู่รอดปลอดภัย ตรงไหนเป็นจุดเปราะบาง รั่วไหล ก็ซ่อมแซมแก้ไขป้องกันไว้ล่วงหน้า
ปีนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ซึ่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และองค์กรร่วมจัด เดินหน้าฉายมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564 โดยนำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติมาฉายให้เยาวชนได้ชมฟรี หัวข้อ“สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)” เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตโรคระบาดที่ทุกประเทศเผชิญร่วมกัน  พร้อมกันนี้เป้าหมายสำคัญอีกประการคือกระตุ้นให้เด็กๆ รวมทั้งผู้ชมทุกคนตระหนักและหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพกายและสุขภาพใจให้มากขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยการสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันในการสร้างภูมิรู้ให้เด็ก ๆ และคนทุกเพศวัย ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างที่เรารักได้ในทุกสถานการณ์  ปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติรวม 30 เรื่อง มาฉายให้เยาวชนและผู้ชมทุกวัยได้รับชมฟรีประกอบด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แล้วเราจะรักษาระยะห่างในการชมภาพยนตร์ได้อย่างไร? โรงเรียนและคุณครูอาจไม่สะดวกในการนำคณะนักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา
ปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มีคำตอบให้ทุกฝ่ายสบายใจและยังยิ้มได้อีกด้วย  เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ชมทุกเพศทุกวัย ปีนี้เจ้าภาพมีทางเลือกให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถชมออนไลน์ได้โดยติดต่อยังศูนย์ฉายแล้วรับรหัสผ่าน(password) ในการชมแบบออนไลน์ เพื่อจัดให้นักเรียนได้ชมพร้อม ๆ กันที่โรงเรียน หรือผู้ปกครองสามารถรับชมออนไลน์ที่บ้านได้สะดวกพร้อมกับเด็ก ๆอย่างไรก็ตามหากสนใจนำบุตรหลานไปชมที่ศูนย์ฉายแบบเดียวกับปีที่แล้วก็ได้เช่นเดียวกัน พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโรคระบาดตามที่ภาครัฐประกาศอย่างเคร่งครัด
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศกาลนี้เป็นศูนย์รวมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์น้ำดีจากนานาประเทศที่สร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ สนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สร้างความเข้าใจให้เยาวชนมองเห็นวาวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายโลกรอบ ๆ ตัวเราได้โดยไม่ต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว “ธีมของเทศกาลฯในปีนี้คือ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น” ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องรับมือกับโรคต่างๆ มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจและใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการรักษาสุขภาพ การมีสุขภาพดีจะสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองและช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้ด้วย” ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าว
ศูนย์ฉายภาพยนตร์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกและติดต่อ เพื่อชมภาพยนตร์ตามที่สนใจ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
ชมฟรี เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 หัวข้อ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding)” รับชมกันได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดและเลือกศูนย์ฉายได้ที่
คณาโชค ตามจิตเจริญ/เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts