‘องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุฯ’ ผลึกกำลังรวบรวม 13,108 รายชื่อ ยื่นสภาผู้แทน ขอแก้ กม.จัดสรรคลื่นความถี่

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย นำโดย นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ นายชูชาติ อุทัยชิต นายกสมาคมสื่อเมืองพระร่วง  ดร.สุเทพ เม้าสง่า นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน ในนามองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจำนวน 50 องค์กรจากทั่วประเทศไทย เข้ายื่นรายชื่อ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการ ประชาชนผู้รับฟังรายการของทางสถานีที่ได้รับผลกระทบจาก กฎหมายที่ทาง กสทช ได้ออกประกาศ ทำให้ทางองค์กรภาคีเครือข่ายฯ จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. … ที่เสนอโดยภาคประชาชน จำนวน 13,108 รายชื่อ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยทางสมาชิกขององค์กรภาคีเครือข่ายฯ จากทั่วประเทศ จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 13,108 รายชื่อ เพื่อเสนอแก้กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการดำเนินงานของ กสทช. จึงจำเป็นต้องยื่นร่างพ.ร.บ.เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการ ประชาชนผู้รับฟังและใช้บริการของสถานีวิทยุในท้องถิ่น

ด้านนายสมบูรณ์  เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร   กล่าวว่า สภาจะรับรายชื่อดังกล่าวไปตรวจสอบตามกระบวนการ ก่อนจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาในคราวต่อไป

ดิว  คณาวุฒิ/สนวท/รายงาน

Related posts