งานเทศกาลต้นคริสต์มาส “ภูเรือ” เริ่มแล้วมากัน เลย

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ชมดอกไม้เมืองหนาว ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย การแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง โดยงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ” จ.เลย จัดพิธีเปิดอย่างอลังการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ชมการแสดงชุด”รักนะ ณ ภูเรือ ” สีสันสวยงาม ยามค่ำคืนชมโคมไฟแสงสีตระการตา เชิญนักเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของทุ่งต้นคริสต์มาส ณ ลานต้นคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ดิว คณาวุฒิ/สนวท/รายงาน

Related posts