องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย เดินหน้าเต็มที่เข้าพบพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอเสียงแก้ไข พรบ.วิทยุ

วันที่  2 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ที่พรรคก้าวไกล ตัวแทน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกผู้นำองค์กร นายกสมาคมสื่อวิทยุ ประธานชมรมสื่อวิทยุทั่วประเทศที่รวมตัวกัน นำโดยนายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้, นายชูชาติ อุทัยชิต  นายกสมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วงจังหวัดสุโขทัย , นายคณาโชค ตามจิตเจริญ นายกสมาคมสภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  นายขวัญชาติ ดาสา ประธานเครือข่ายวิทยุเด็กและเยาวชน /สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ นายสุภชัย สมจิตร ผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายฯ นายธนพล กัญทสังข์ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม  คลื่น 91. จังหวัดสุโขทัย  นายกฤตภาส ต๊ะประจำ ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย  ที่ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่องลดกำลังส่งและเข้าสู่การประมูลคลื่น

ได้เข้าพบนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายมานพ ศีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ห้องประชุมพรรค  โดยนายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ยื่นหนังสือขององค์กรเครือข่ายผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงภาคประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ ทางพรรคก้าวไกล ช่วยสนับสนุน การขอแก้ไขกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของภาคประชาชนที่ ทาง กสทช ออกประกาศ จะให้มีการลดกำลังส่งลงเหลือ 50 วัตต์ จากเดิม 500 วัตต์ และในปี 2565 จะต้องเข้าสู่ระบบการประมูลคลื่นความถี่ ของวิทยุท้องถิ่น ซึ่งประกอบกิจการโดยภาคประชาชนรายเล็กในท้องถิ่น

นายชาลี ได้ กล่าวว่า จากกรณี ประกาศ กสทช.เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ให้สถานีวิทยุท้องถิ่น ลดกำลังส่ง จาก 500 วัตต์ เหลือ 50 วัตต์ นอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ นักจัดรายการ ทำให้หลายสถานีร้องขอความเป็นธรรมฟ้อง กสทช.ที่ศาลปกครองแล้วนั้น ในการนี้ ยังส่งผลกระทบต่อผู้ฟังโดยตรง ในการที่เคยรับฟังได้ วิทยุมีบทบาทเป็นเพื่อน ขาดวิทยุเหมือนขาดเพื่อนทางใจ…มีผลต่อจิตใจผู้ฟังอย่างมากโดยเฉพาะ คนแก่ คนป่วยติดเตียง ห่างจากเสาอากาศ 10-15 กม. ขึ้นไป “สิ่งเหล่านี้นำไปร้องต่อศาลว่าได้รับผลกระทบจากการติดรายการวิทยุติดดีเจถ้าไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรไปอย่างจะเกิดความทุกข์เกิดความซึมเศร้า เราเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือลูกหลานเป็นคนฟ้องเป็นคนร้องก็ได้ ว่าแม่จะป่วยหนักขึ้นยากต่อการเยียวยาไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าของความเสียหายได้เป็นเรื่องยุ่งยากที่เกิดขึ้นแล้ว กสทช. เยียวยาได้ยาก 

ทางด้าน นายชัยธวัช กล่าวว่า ทางพรรคยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ และเห็นด้วยที่ประชาชนท้องถิ่น ควรได้ประกอบกิจการสื่อวิทยุท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยนช์ ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจการค้าขายของร้านเล็กร้านน้อยในชุมชนได้มีโอกาสใช้ประโยนช์จากวิทยุในท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นเอง

จากนั้น เวลา 14.00 น.คณะตัวแทน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศ ได้เดินทางไปยัง พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าพบกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์  โดยนายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา  และคณะ ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนการขอแก้ไขกฎหมายประกิจการกระจายเสียงที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระเสียงท้องถิ่นภาคประชาชน ที่ กสทช ได้ออกประกาศอันจะสร้างภาระความยากลำบากให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่นเป็นอันมากที่ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและผู้รับฟังของสถานีวิทยุขาดโอกาสในการรับข่าวสารข้อมูลที่ประโยนช์ที่คนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยนช์ในการกิจการของสถานีวิทยุนั้น  ทั้งในเรื่องของการค้าขายในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีงานบุญงานบวชที่คนในท้องถิ่นเคยได้ใช้บริการประกาศข่าวประสัมพันธ์ในราคาที่ถูกกว่าวิทยุหลัก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  มีความเห็นว่าสถานีวิทยุท้องถิ่นเป็นประโยนช์ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นได้ใช้บริการรับฟังข่าวสารทั้งของทางราชการและคนในท้องถิ่นเอง จึงมีความเห็นว่า กสทช ไม่ควรให้ สถานีวิทยุท้องถิ่นต้องเข้าสู่กระบวนการประมูล  และควรให้สถานีวิทยุท้องถิ่นได้ใช้กำลังส่งที่ 500 วัตต์ เพื่อบริการแก่ผู้คนในชุมชนในรัศมีเดิมเพราะเป็นประโยนช์แก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมา โดยตนจะนำเรื่องการขอแก้ไขกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุท้องถิ่นภาคประชาชนไปกราบเรียนให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบในโอกาสอันใก้ลนี้ เพื่อการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้รับฟังทั้งประเทศ และผู้ประกอบกิจการวิทยุ ท้องถิ่น ทั่วประเทศ  เพื่อให้คณะกรรมการ กสทช. มีช่องทางเปิดโอกาสให้วิทยุท้องถิ่นอยู่ในระบบ FM ได้โดยไม่ต้องประมูล 

คณาวุฒิ กันทพลหาญ/สำนักข่าว สนวท/รายงาน

Related posts