นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค รับหนังสือจาก ตัวแทนองค์กรองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลและแนวทางขอการสนับสนุนแก้ไข กฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564   เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานพรรคประชาชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  อาจารย์ราตรี สุทธิสารากร อดีตกรรมธิการแก้ไขกฎหมาย กสทช ปี 2560 สภาผู้แทนราษฎร (โควตาพรรคประชาชาติ) นายมนตรี  บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ  และฝ่ายกฎหมายพรรค ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย นำโดย นายคณาวุฒิ กันทพลหาญ ประธานองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้ นายขวัญชาติ ดาสา ผู้อำนวยการ  สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์/เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม นายชูชาติ อุทัยชิต สมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วงจังหวัดสุโขทัย นาย พัฒนกฤษ พ่วงทอง นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ราชบุรี  นายคณาโชค ตามจิตเจริญ นายกสมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไทย  พร้อมด้วยตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ยื่นหนังสือขอการสนับสนุนจากพรรคประชาชาติ เพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอขอการสนับสนุนให้ทางพรรคแก้ไขกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน (วิทยุท้องถิ่น) 

เนื่องด้วยทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย  ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในท้องถิ่นอาจได้รับผลกระทบของ กฎหมาย กสทช.ฉบับแก้ไขใหม่ ที่จะบังคับใช้ในเร็วๆนี้ ทั้งในเรื่องของการประมูลคลื่น การลดกำลังส่งของสถานีลงจากเดิม 500 วัตต์ ให้เหลือเพียง 50วัตต์ ทางตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุในท้องถิ่น จำนวน 50 องค์กร  จึงได้มีมติ ขอการสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองต่างๆ ขอแก้ไข พรบ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและเป็นตามกฎหมาย โดยทาง กสทช มักกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าต้องปฎิบัติ ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ ดังนั้นทางองค์กรภาคีทั้ง 50 องค์กรฯ จึงมีมติไปในแนวทางเดียวกันว่าจะขอแก้ไขกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จึงได้เดินทางไปพบผู้นำของพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อขอการสนับสนุนในการขอแก้ไขกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งทางองค์กรภาคีฯ มีความประสงค์ต้องการนำคณะตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาผู้แทน อาทิ ขอให้ยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ยกเลิกค่าปรับของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งขอให้มีคณะกรรมการร่วมจากสัดส่วนของผู้ประกอบกิจการวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ และให้ กสทช. ทำหน้าที่เป็นเพียงธุรการให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และให้ กสทช. ให้เงินอุดหนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ ทุกสถานีในกรณีขอให้ลงสปอตประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทาง ราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ด้าน  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคฯ กล่าวว่า พรรคประชาชาติ .ยินดีสนับสนุนการขอแก้ไขกฎหมายขององค์กรภาคีเครือข่ายฯ โดยจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคไปศึกษา เพราะเห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นมีส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินวัฒนธรรมศิลปประเพณีของท้องถิ่นเป็นอย่างดี  พรรคประชาชาติจึงเห็นด้วยที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องได้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อันเป็นการสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนในท้องถิ่น เกิดประโยนช์ให้กับชุมชน ประชาชน ประเทศชาติ เผยแพร่ข่าวสารท้องถิ่น  ทั้งนี้ จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปช่วยเหลือ

ด้าน พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง  เลขาธิการพรรคฯ กล่วาว่า จะนำปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการสถานีวิทยุท้องถิ่นภาคประชาชนไปพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

คณาวุฒิ กันทพลหาญ/สำนักข่าว สนวท/รายงาน 

Related posts