พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก ตัวแทนองค์กรองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลและแนวทางขอการสนับสนุนแก้ไข กฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564   ณ สำนักงานพรรคเสรีรวมไทย  ซอยบางขุนนนท์ 24 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   โดย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้มารับหนังสือด้วยตนเองจาก ตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย  เพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอขอการสนับสนุนให้ทางพรรคแก้ไขกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน (วิทยุท้องถิ่น) 

เนื่องด้วยทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย  ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในท้องถิ่นอาจได้รับผลกระทบของ กฎหมาย กสทช. ที่จะบังคับใช้ในเร็วๆนี้ ทั้งในเรื่องของการประมูลคลื่น การลดกำลังส่งของสถานีลงจากเดิม 500 วัตต์ ให้เหลือเพียง 50วัตต์ ทางตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุในท้องถิ่น จึงได้มีมติ ขอการสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมืองต่างๆ ขอแก้ไข พรบ. ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและเป็นตามกฎหมาย โดยทาง กสทช มักกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าต้องปฎิบัติ ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ ดังนั้นทางองค์กรภาคีทั้ง 50 องค์กรฯ จึงมีมติไปในแนวทางเดียวกันว่าจะขอแก้ไขกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จึงได้เดินทางไปพบแกนนำนำของพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อขอการสนับสนุนในการขอแก้ไขกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งทางองค์กรภาคีฯ มีความประสงค์ต้องการนำคณะตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสภาผู้แทน อาทิ ขอให้ยกเลิกการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ยกเลิกค่าปรับของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งขอให้มีคณะกรรมการร่วมจากสัดส่วนของผู้ประกอบกิจการวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ และให้ กสทช. ทำหน้าที่เป็นเพียงธุรการให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในการขอต่อใบอนุญาต เท่านั้น

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทย .ยินดีสนับสนุนการขอแก้ไขกฎหมายขององค์กรภาคีเครือข่ายฯ โดยจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายของพรรค เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนในท้องถิ่น เป็นประโยนช์ให้กับชุมชน ประชาชน ประเทศชาติ เผยแพร่ข่าวสารท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสังคม ชุนชนในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปพิจารณาและพูดคุยกับพรรคการเมืองต่าง ๆ ร่วมกันต่อไป

คณาวุฒิ กันทพลหาญ/สำนักข่าว สนวท/รายงาน

Related posts