ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับนายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.เลย ในโอกาสมารับตำแหน่ง ททท.เลย คนใหม่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย พร้อมด้วย นางบุหลัน ดวงวันทอง รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมรับนโนบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และในโอกาสเดียวกันนี้ได้แนะนำตัว เนื่องจากมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย คนใหม่
สำนักข่าว เออีซีไทยนิวส์/ สำนักข่าว สนวท  ขอแสดงความยินดี ณ ที่นี้ด้วย
คณาโชค ตามจิตเจริญ/สำนักข่าว สนวท/รายงาน

Related posts