สมศักดิ์ฯ ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ลงพื้นที่บางรัก ติดตามปัญหาฝุ่นใต้สถานีรถไฟฟ้า

15/1/2564  นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย  ได้ลงพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีช่องนนทรี  (ตามที่ได้เคยยื่นเรื่องให้  สส. พรรคอนาคตใหม่ ช่วยตรวจสอบ) โดยนายสมศํกด์  ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามผลของการเรียกร้องให้ทาง ผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า ที่ในอดีตทางสถานีรถไฟฟ้า ได้มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวใต้สถานีรถไฟฟ้านั้น ในปัจจุบัน แนวต้นไม้ที่เคยมีกลับหายไปหมด มีป้ายโฆษณาแบบไตรวิชั่น(สามมิติ) ขึ้นตามเสาตอมอของสถานีรถไฟฟ้าแทน และเกาะกลางที่เคยมีสวนย่อมขนาดเล็กหายไปมีแต่ลานซิเมนต์โปกทับเกาะกลางแทน

ทางนายสมศักดิ์ ในฐานะประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยมีความเห้นว่า เป็นการทำให้ขาดที่ฟอกอากาศใต้สถานีรถไฟฟ้า เพราะเมื่อรถยนต์จำนวนมากผ่านแนวใต้สถานีรถไฟฟ้า ที่คร่อมแนวถนนสีลมทำให้ควันพิษสะสมเกิดคราบเขม่าควันพิษเกาะติดใต้สถานีจำนวน อันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้บริเวณดังกล่าว

โดยจากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ค่าฝุ่น pm .2.5 อยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานมากกว่า 50-90 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะตามใต้สถานีรถไฟฟ้า (ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สจล)

นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ ในฐานะประธานชมรมฯ จึงมีความหว่งใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวบางรักเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวความคิดจะอาสารับใช้ประชาชนชาวบางรัก ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ อย่างจริงจัง ผ่านทางการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เพื่อเข้าไปแก้ไขในสภากรุงเทพมหานครแทนประชาชนชาวบางรัก

ทีมข่าวภาคสนาม/สำนักข่าว สนวท./รายงาน

Related posts