สนใจติดต่อลงโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์

ต้องการติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เผยแพร่ทางสื่อ วิทยุ โทรทัศน์  หรือ ต้องการถ่ายทอดรายการการแสดง อบรมสัมมนาผ่านสื่อทุกประเภท  ติดต่อเรา ได้ที่ สำนักงาน ชั้น8 อาคารห้างสรรพสินค้าตั้งฮั้วเส็ง ถนนสิรินทร แขวงบางลำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โรท.086-5129466 คุณคณาวุฒิ     และ 081-0502320 คุณคณาโชค  ได้ทุกวัน

Related posts