รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่และติดตามงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการดำเนินงาน จ.พังงา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้ว…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นแก่คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาที่ดินให้ราษฎร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเก…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปลงผมนาคในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (13 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ