มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมป…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

สร.อ.ส.ค. แจงไม่ไห็นด้วย หาก อ.ส.ค. ให้เอกชนต่างชาตินำเครื่องหมายการค้า “ไทย – เดนมาร์ค” ไปใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารก วอนผู้บริหารอย่าสร้างความสับสนและลักไก่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สร.อ.ส.ค.) ออกแถลงการณ์โต้ ไ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

TEI จับมือ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และ มูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ สร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

RSPO ประเทศไทย จับมือ 5 องค์กรภาคีหลัก พัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

RSPO ประเทศไทย จับมือ 5 องค์กรภาคีหลัก พัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย ร่วมสร้าง…

คลิกเพื่ออ่านต่อ