ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือความร่วมมือแนวทางขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาเกษตร

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บทความพิเศษ “วันรพี : น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” (2) โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

Narong.p@rmutp.ac.th Post Views: (2) 02/08/2022 ต่อจากตอนที่แล้ว กล่าวถึง วันรพี : น้อมรำล…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมเขตดอนเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ดอนเมือง จัดกิจกรรมภูมิปัญญา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจากธนาคารสอง

ดอนเมือง 3 สิงหาคม 2565    กิจกรรมเผยแพร่ผลงานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ เขตดอนเมือ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บทความพิเศษ “วันรพี : น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” By ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์

บทความพิเศษ “วันรพี : น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ Naron…

คลิกเพื่ออ่านต่อ